تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای و مقالات و مطالب آموزشی رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 101
  • بازدید دیروز : 163
  • بازدید کل : 108834

متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )


متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )
[تصویر:  1463224878145501886718833129134241243101185.jpg]


متن کامل پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي که ايران نيز آن را امضا کرده است به شرح زير است:
دولت هايي که وارد اين پيمان شده اند، در متن پيمان به عنوان "هم پيمانان" ناميده خواهند شد.
با در نظر گرفتن انهدام و ويراني که در صورت بروز جنگ هسته اي دامنگير نوع بشرخواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگيري حداکثر تلاش براي جلوگيري از خطر وقوع چنين جنگ هايي و براي اتخاذ تمهيدات لازم براي تامين امنيت مردم، با اعتقاد به اين که گسترش تسليحات هسته اي، خطر جنگ هسته اي را به طور جدي افزايش خواهد داد، در مطابقت با مفاد قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقي براي جلوگيري از اشاعه ي بيشتر سلاح هاي هسته اي شده است.
در ابراز تعهد خود براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت اعمال تدابير حفاظتي اين آژانس در خصوص فعاليت هاي هسته اي صلح آميز، در اعلام حمايت خود از انجام تحقيقات، توسعه بخشيدن و تلاشهاي ديگر در جهت اجراي مؤثر اصل تدابير حفاظتي با استفاده از تجهيزات و ساير راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلي و مواد مخصوص شکافت پذير در چارچوب تدابير حفاظتي مقرر شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، در تاييد اين اصل که منافع استفاده صلح آميز از تکنولوژي هسته اي، از جمله فرآورده هاي جانبي که ممکن است توسط دولت هاي داراي تسليحات هسته اي از طريق توسعه ي ابزارهاي انفجار هسته اي به دست آيد، بايد به منظور بهره برداري در مقاصد صلح آميز در اختيار تمام همپيمانان اعم از دولتهاي داراي تسليحات هسته اي يا فاقد تسليحات هسته اي ـ قرار گيرد، با ايمان به اين که در عملي کردن اين اصل، تمام همپيمانان حق دارند به منظور حصول پيشرفت در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهايي يا با همکاري ساير دولت ها در اين زمينه تلاش کنند، در ابراز نيات خود جهت توقف مسابقه ي تسليحات هسته اي در نزديکترين زمان ممکن و براي اتخاذ تمهيدات موثر جهت خلع سلاح هسته اي، در تشويق کليه ي کشورها به همکاري جهت دستيابي به اين هدف، در تاکيد مجدد بر عزم دولتهاي امضاکننده ي پيمان 1963 در مقدمه ي آن پيمان، مبني بر ممنوع ساختن آزمايش تسليحات هسته اي در جو، در خارج از جو زمين و زير آب ها و براي ادامه ي توقف هرگونه انفجارهاي آزمايشي تسليحات هسته اي در تمام زمان ها و ادامه ي مذاکرات لازم براي رسيدن به اين هدف، به منظور ادامه ي فروکاستن از تنش هاي بين المللي و تقويت اعتماد متقابل بين دولت ها جهت تسهيل در توقف ساخت تسليحات هسته اي، نابودي کليه ذخيره هاي موجود، حذف تسليحات هسته اي و ابزارهاي استفاده از آن از زرادخانه هاي ملي و به منظور مدون ساختن اين مقاصد در قالب يک پيمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقيق بين المللي، با يادآوري اينکه، براساس منشور ملل متحد، دولت ها بايد در روابط بين المللي خود از تهديد يا استفاده از زور، يا اعمال هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ديگر دولت ها احتراز ورزند، و اينکه تثبيت و تداوم صلح و امنيت بين المللي، با به حداقل رسيدن سوق منابع انساني و اقتصادي جهان به سوي مسلح شدن ميسر مي شود، توافق مي کنند که:
ماده 1


هر دولت داراي تسليحات هسته اي، در اين پيمان متعهد مي شود از انتقال هرگونه سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا دادن کنترل مستقيم يا غير مستقيم سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي به ديگران خودداري کند و به هيچ نحوي از انحاء، هيچ يک از کشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي را ياري، تشويق و ترغيب به ساخت يا دستيابي به سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا کنترل چنين سلاح ها يا ابزارهاي انفجاري نکند.
[تصویر:  136183149224401315326108234224165822130.jpg]
ماده 2


هر دولت فاقد تسليحات هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود هيچگونه سلاح هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي و اعمال کنترل مستقيم يا غير مستقيم بر چنين سلاح ها يا ابزارهايي را از هر منبع انتقال دهنده يا به هر نحو ديگري، دريافت نکند؛ به ساخت يا تلاش براي دستيابي به سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي مبادرت نورزد و در پي کمک براي ساخت سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي نباشد يا چنين کمک هايي را دريافت نکند.
ماده 3


1. هر دولت فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود تدابير حفاظتي را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بين المللي انرژي اتمي توافق خواهد شد بپذيرد. اين تدابير در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي و نظام تدابير حفاظتي اين آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تاييد پايبندي آن کشور به تعهدات خود در قبال اين پيمان با هدف جلوگيري از تبديل مصارف صلح آميز انرژي هسته اي به استفاده در سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجاري هسته اي صورت مي گيرد. روند تدابير حفاظتي مذکور در اين ماده بايد در خصوص تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير، اعم از توليد، فرآوري يا استفاده از آن در هرگونه تأسيسات هسته اي يا خارج از چنين تأسيساتي اجرا شود. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده، مي بايد روي تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير که در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در قلمرو چنين دولتي، در حوزه قضايي آن، يا تحت کاربري آن در هر نقطه ديگر انجام مي پذيرد اعمال شود.
2. هر دولت وارد شده در اين پيمان متعهد مي شود (الف) ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير، يا (ب) تجهيزات يا موادي که مشخصاً براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد مخصوص شکافت پذير طراحي يا آماده شده است، را در اختيار هيچ دولت فاقد سلاح هاي هسته اي (حتي) به منظور استفاده در مقاصد صلح آميز قرار ندهد، مگر اين که ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير به طور قطع مشمول تدابير حفاظتي مقرر شده در اين ماده قرار گيرد.
3. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده بايد به گونه اي به مرحله ي اجرا گذاشته شود که با ماده ي 4 اين پيمان در تطابق کامل باشد و از ايجاد مانع بر سر راه توسعه ي تکنولوژيکي يا اقتصادي همپيمانان در استفاده ي صلح آميز از انرژي هسته اي احتراز ورزد. اين امر، شامل تبادل بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي مقاصد صلح آميز، در مطابقت با شرايط اين ماده و اصل تدابير حفاظتي که در مقدمه ي اين پيمان مشخص شده، خواهد بود.
[تصویر:  1632483110326114142181443010723513209255175.jpg]
4. دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان بايد به منظور انجام تعهدات خود در قبال اين ماده به طور انفرادي يا همراه با ساير دولت ها در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقتنامه هايي منعقد کنند. مذاکره به منظور حصول چنين موافقتنامه هايي بايد ظرف مدت 180 روز از وارد اجرايي شدن اين پيمان، آغاز شود. در خصوص دولت هايي که اسناد پيوستن و يا تصويب الحاق خود به پيمان را بعد از دوره ي 180 روزه تسليم کنند، مذاکره براي حصول چنين توافقي نمي تواند ديرتر از تاريخ تسليم اسناد آغاز شود و اجراي مفاد اين توافقات نمي تواند ديرتر از 18 ماه از تاريخ آغاز مذاکرات باشد.
ماده 41. هيچ نکته اي در اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود که حق مسلم همپيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را تحت تأثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد 1 و 2 اين پيمان باشد.

2. در تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات تکنولوژيکي براي مقاصد صلح آميز، استفاده از انرژي هسته اي در حداکثر شکل، تمام همپيمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهيل در انجام آن مي شوند. همپيماناني که توان چنين اقدامي را دارند همچنين بايد به شکل انفرادي يا همراه با ديگر دولت ها يا سازمان هاي بين المللي براي توسعه ي بيشتر استفاده از اشکال صلح آميز انرژي هسته اي، خصوصاً در قلمرو دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي که وارد اين پيمان شده اند، مشارکت ورزند. اين مشارکت با عطف توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، انجام ميپذيرد.
ماده 5


تمام همپيمانان متعهد مي شوند تمهيدات لازم را اتخاذ کنند تا در مطابقت با اين پيمان، تحت نظارت مناسب بين المللي و در چارچوب روال هاي بين المللي مقتضي، از دسترسي تمام دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان به مزاياي بالقوه ي حاصله از انجام هرگونه انفجارهاي صلح آميز هسته اي، حصول اطمينان کنند. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض انجام گيرد و هزينه ي مالي آن براي چنين دولت هايي، در پايين ترين حد ممکن خواهد بود و شامل هزينه ي تحقيقات و توسعه نمي شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان بايد بتوانند در چارچوب يک توافق يا توافقات خاص بين المللي و از مجراي يک نهاد مناسب بين المللي که دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي نمايندگان کافي در آن داشته باشند، به اين مزايا دست يابند. مذاکرات در اين زمينه بايد پس از اجرايي شدن اين پيمان، در نزديک ترين زمان ممکن آغاز شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان که چنين تمايلي داشته باشند، همچنين مي توانند از طريق توافقات دوجانبه به اين مزايا دست يابند.

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 62
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...


مطالب تصادفی

  • چهار خاصیت اساسی عدسی محدب

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فیزیک هسته ای" می باشد