تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای و مقالات و مطالب آموزشی رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 58
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 78686

متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )


متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )
[تصویر:  1463224878145501886718833129134241243101185.jpg]


متن کامل پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي که ايران نيز آن را امضا کرده است به شرح زير است:
دولت هايي که وارد اين پيمان شده اند، در متن پيمان به عنوان "هم پيمانان" ناميده خواهند شد.
با در نظر گرفتن انهدام و ويراني که در صورت بروز جنگ هسته اي دامنگير نوع بشرخواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگيري حداکثر تلاش براي جلوگيري از خطر وقوع چنين جنگ هايي و براي اتخاذ تمهيدات لازم براي تامين امنيت مردم، با اعتقاد به اين که گسترش تسليحات هسته اي، خطر جنگ هسته اي را به طور جدي افزايش خواهد داد، در مطابقت با مفاد قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقي براي جلوگيري از اشاعه ي بيشتر سلاح هاي هسته اي شده است.
در ابراز تعهد خود براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت اعمال تدابير حفاظتي اين آژانس در خصوص فعاليت هاي هسته اي صلح آميز، در اعلام حمايت خود از انجام تحقيقات، توسعه بخشيدن و تلاشهاي ديگر در جهت اجراي مؤثر اصل تدابير حفاظتي با استفاده از تجهيزات و ساير راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلي و مواد مخصوص شکافت پذير در چارچوب تدابير حفاظتي مقرر شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، در تاييد اين اصل که منافع استفاده صلح آميز از تکنولوژي هسته اي، از جمله فرآورده هاي جانبي که ممکن است توسط دولت هاي داراي تسليحات هسته اي از طريق توسعه ي ابزارهاي انفجار هسته اي به دست آيد، بايد به منظور بهره برداري در مقاصد صلح آميز در اختيار تمام همپيمانان اعم از دولتهاي داراي تسليحات هسته اي يا فاقد تسليحات هسته اي ـ قرار گيرد، با ايمان به اين که در عملي کردن اين اصل، تمام همپيمانان حق دارند به منظور حصول پيشرفت در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهايي يا با همکاري ساير دولت ها در اين زمينه تلاش کنند، در ابراز نيات خود جهت توقف مسابقه ي تسليحات هسته اي در نزديکترين زمان ممکن و براي اتخاذ تمهيدات موثر جهت خلع سلاح هسته اي، در تشويق کليه ي کشورها به همکاري جهت دستيابي به اين هدف، در تاکيد مجدد بر عزم دولتهاي امضاکننده ي پيمان 1963 در مقدمه ي آن پيمان، مبني بر ممنوع ساختن آزمايش تسليحات هسته اي در جو، در خارج از جو زمين و زير آب ها و براي ادامه ي توقف هرگونه انفجارهاي آزمايشي تسليحات هسته اي در تمام زمان ها و ادامه ي مذاکرات لازم براي رسيدن به اين هدف، به منظور ادامه ي فروکاستن از تنش هاي بين المللي و تقويت اعتماد متقابل بين دولت ها جهت تسهيل در توقف ساخت تسليحات هسته اي، نابودي کليه ذخيره هاي موجود، حذف تسليحات هسته اي و ابزارهاي استفاده از آن از زرادخانه هاي ملي و به منظور مدون ساختن اين مقاصد در قالب يک پيمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقيق بين المللي، با يادآوري اينکه، براساس منشور ملل متحد، دولت ها بايد در روابط بين المللي خود از تهديد يا استفاده از زور، يا اعمال هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ديگر دولت ها احتراز ورزند، و اينکه تثبيت و تداوم صلح و امنيت بين المللي، با به حداقل رسيدن سوق منابع انساني و اقتصادي جهان به سوي مسلح شدن ميسر مي شود، توافق مي کنند که:
ماده 1


هر دولت داراي تسليحات هسته اي، در اين پيمان متعهد مي شود از انتقال هرگونه سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا دادن کنترل مستقيم يا غير مستقيم سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي به ديگران خودداري کند و به هيچ نحوي از انحاء، هيچ يک از کشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي را ياري، تشويق و ترغيب به ساخت يا دستيابي به سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا کنترل چنين سلاح ها يا ابزارهاي انفجاري نکند.
[تصویر:  136183149224401315326108234224165822130.jpg]
ماده 2


هر دولت فاقد تسليحات هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود هيچگونه سلاح هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي و اعمال کنترل مستقيم يا غير مستقيم بر چنين سلاح ها يا ابزارهايي را از هر منبع انتقال دهنده يا به هر نحو ديگري، دريافت نکند؛ به ساخت يا تلاش براي دستيابي به سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي مبادرت نورزد و در پي کمک براي ساخت سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي نباشد يا چنين کمک هايي را دريافت نکند.
ماده 3


1. هر دولت فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود تدابير حفاظتي را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بين المللي انرژي اتمي توافق خواهد شد بپذيرد. اين تدابير در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي و نظام تدابير حفاظتي اين آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تاييد پايبندي آن کشور به تعهدات خود در قبال اين پيمان با هدف جلوگيري از تبديل مصارف صلح آميز انرژي هسته اي به استفاده در سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجاري هسته اي صورت مي گيرد. روند تدابير حفاظتي مذکور در اين ماده بايد در خصوص تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير، اعم از توليد، فرآوري يا استفاده از آن در هرگونه تأسيسات هسته اي يا خارج از چنين تأسيساتي اجرا شود. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده، مي بايد روي تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير که در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در قلمرو چنين دولتي، در حوزه قضايي آن، يا تحت کاربري آن در هر نقطه ديگر انجام مي پذيرد اعمال شود.
2. هر دولت وارد شده در اين پيمان متعهد مي شود (الف) ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير، يا (ب) تجهيزات يا موادي که مشخصاً براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد مخصوص شکافت پذير طراحي يا آماده شده است، را در اختيار هيچ دولت فاقد سلاح هاي هسته اي (حتي) به منظور استفاده در مقاصد صلح آميز قرار ندهد، مگر اين که ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير به طور قطع مشمول تدابير حفاظتي مقرر شده در اين ماده قرار گيرد.
3. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده بايد به گونه اي به مرحله ي اجرا گذاشته شود که با ماده ي 4 اين پيمان در تطابق کامل باشد و از ايجاد مانع بر سر راه توسعه ي تکنولوژيکي يا اقتصادي همپيمانان در استفاده ي صلح آميز از انرژي هسته اي احتراز ورزد. اين امر، شامل تبادل بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي مقاصد صلح آميز، در مطابقت با شرايط اين ماده و اصل تدابير حفاظتي که در مقدمه ي اين پيمان مشخص شده، خواهد بود.
[تصویر:  1632483110326114142181443010723513209255175.jpg]
4. دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان بايد به منظور انجام تعهدات خود در قبال اين ماده به طور انفرادي يا همراه با ساير دولت ها در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقتنامه هايي منعقد کنند. مذاکره به منظور حصول چنين موافقتنامه هايي بايد ظرف مدت 180 روز از وارد اجرايي شدن اين پيمان، آغاز شود. در خصوص دولت هايي که اسناد پيوستن و يا تصويب الحاق خود به پيمان را بعد از دوره ي 180 روزه تسليم کنند، مذاکره براي حصول چنين توافقي نمي تواند ديرتر از تاريخ تسليم اسناد آغاز شود و اجراي مفاد اين توافقات نمي تواند ديرتر از 18 ماه از تاريخ آغاز مذاکرات باشد.
ماده 41. هيچ نکته اي در اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود که حق مسلم همپيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را تحت تأثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد 1 و 2 اين پيمان باشد.

2. در تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات تکنولوژيکي براي مقاصد صلح آميز، استفاده از انرژي هسته اي در حداکثر شکل، تمام همپيمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهيل در انجام آن مي شوند. همپيماناني که توان چنين اقدامي را دارند همچنين بايد به شکل انفرادي يا همراه با ديگر دولت ها يا سازمان هاي بين المللي براي توسعه ي بيشتر استفاده از اشکال صلح آميز انرژي هسته اي، خصوصاً در قلمرو دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي که وارد اين پيمان شده اند، مشارکت ورزند. اين مشارکت با عطف توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، انجام ميپذيرد.
ماده 5


تمام همپيمانان متعهد مي شوند تمهيدات لازم را اتخاذ کنند تا در مطابقت با اين پيمان، تحت نظارت مناسب بين المللي و در چارچوب روال هاي بين المللي مقتضي، از دسترسي تمام دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان به مزاياي بالقوه ي حاصله از انجام هرگونه انفجارهاي صلح آميز هسته اي، حصول اطمينان کنند. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض انجام گيرد و هزينه ي مالي آن براي چنين دولت هايي، در پايين ترين حد ممکن خواهد بود و شامل هزينه ي تحقيقات و توسعه نمي شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان بايد بتوانند در چارچوب يک توافق يا توافقات خاص بين المللي و از مجراي يک نهاد مناسب بين المللي که دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي نمايندگان کافي در آن داشته باشند، به اين مزايا دست يابند. مذاکرات در اين زمينه بايد پس از اجرايي شدن اين پيمان، در نزديک ترين زمان ممکن آغاز شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان که چنين تمايلي داشته باشند، همچنين مي توانند از طريق توافقات دوجانبه به اين مزايا دست يابند.

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 34
کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

دریافت فایل : کسب درامد
خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...


مطالب تصادفی

  • چهار خاصیت اساسی عدسی محدب

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فیزیک هسته ای" می باشد