تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای و مقالات و مطالب آموزشی رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 96
  • بازدید دیروز : 402
  • بازدید کل : 65068

متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )


متن معاهده ي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T )
[تصویر:  1463224878145501886718833129134241243101185.jpg]


متن کامل پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي که ايران نيز آن را امضا کرده است به شرح زير است:
دولت هايي که وارد اين پيمان شده اند، در متن پيمان به عنوان "هم پيمانان" ناميده خواهند شد.
با در نظر گرفتن انهدام و ويراني که در صورت بروز جنگ هسته اي دامنگير نوع بشرخواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگيري حداکثر تلاش براي جلوگيري از خطر وقوع چنين جنگ هايي و براي اتخاذ تمهيدات لازم براي تامين امنيت مردم، با اعتقاد به اين که گسترش تسليحات هسته اي، خطر جنگ هسته اي را به طور جدي افزايش خواهد داد، در مطابقت با مفاد قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقي براي جلوگيري از اشاعه ي بيشتر سلاح هاي هسته اي شده است.
در ابراز تعهد خود براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت اعمال تدابير حفاظتي اين آژانس در خصوص فعاليت هاي هسته اي صلح آميز، در اعلام حمايت خود از انجام تحقيقات، توسعه بخشيدن و تلاشهاي ديگر در جهت اجراي مؤثر اصل تدابير حفاظتي با استفاده از تجهيزات و ساير راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلي و مواد مخصوص شکافت پذير در چارچوب تدابير حفاظتي مقرر شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، در تاييد اين اصل که منافع استفاده صلح آميز از تکنولوژي هسته اي، از جمله فرآورده هاي جانبي که ممکن است توسط دولت هاي داراي تسليحات هسته اي از طريق توسعه ي ابزارهاي انفجار هسته اي به دست آيد، بايد به منظور بهره برداري در مقاصد صلح آميز در اختيار تمام همپيمانان اعم از دولتهاي داراي تسليحات هسته اي يا فاقد تسليحات هسته اي ـ قرار گيرد، با ايمان به اين که در عملي کردن اين اصل، تمام همپيمانان حق دارند به منظور حصول پيشرفت در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهايي يا با همکاري ساير دولت ها در اين زمينه تلاش کنند، در ابراز نيات خود جهت توقف مسابقه ي تسليحات هسته اي در نزديکترين زمان ممکن و براي اتخاذ تمهيدات موثر جهت خلع سلاح هسته اي، در تشويق کليه ي کشورها به همکاري جهت دستيابي به اين هدف، در تاکيد مجدد بر عزم دولتهاي امضاکننده ي پيمان 1963 در مقدمه ي آن پيمان، مبني بر ممنوع ساختن آزمايش تسليحات هسته اي در جو، در خارج از جو زمين و زير آب ها و براي ادامه ي توقف هرگونه انفجارهاي آزمايشي تسليحات هسته اي در تمام زمان ها و ادامه ي مذاکرات لازم براي رسيدن به اين هدف، به منظور ادامه ي فروکاستن از تنش هاي بين المللي و تقويت اعتماد متقابل بين دولت ها جهت تسهيل در توقف ساخت تسليحات هسته اي، نابودي کليه ذخيره هاي موجود، حذف تسليحات هسته اي و ابزارهاي استفاده از آن از زرادخانه هاي ملي و به منظور مدون ساختن اين مقاصد در قالب يک پيمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقيق بين المللي، با يادآوري اينکه، براساس منشور ملل متحد، دولت ها بايد در روابط بين المللي خود از تهديد يا استفاده از زور، يا اعمال هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ديگر دولت ها احتراز ورزند، و اينکه تثبيت و تداوم صلح و امنيت بين المللي، با به حداقل رسيدن سوق منابع انساني و اقتصادي جهان به سوي مسلح شدن ميسر مي شود، توافق مي کنند که:
ماده 1


هر دولت داراي تسليحات هسته اي، در اين پيمان متعهد مي شود از انتقال هرگونه سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا دادن کنترل مستقيم يا غير مستقيم سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي به ديگران خودداري کند و به هيچ نحوي از انحاء، هيچ يک از کشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي را ياري، تشويق و ترغيب به ساخت يا دستيابي به سلاح هاي هسته اي يا ديگر ابزارهاي انفجار هسته اي يا کنترل چنين سلاح ها يا ابزارهاي انفجاري نکند.
[تصویر:  136183149224401315326108234224165822130.jpg]
ماده 2


هر دولت فاقد تسليحات هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود هيچگونه سلاح هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي و اعمال کنترل مستقيم يا غير مستقيم بر چنين سلاح ها يا ابزارهايي را از هر منبع انتقال دهنده يا به هر نحو ديگري، دريافت نکند؛ به ساخت يا تلاش براي دستيابي به سلاح ها يا ابزارهاي انفجار هسته اي مبادرت نورزد و در پي کمک براي ساخت سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجار هسته اي نباشد يا چنين کمک هايي را دريافت نکند.
ماده 3


1. هر دولت فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان متعهد مي شود تدابير حفاظتي را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بين المللي انرژي اتمي توافق خواهد شد بپذيرد. اين تدابير در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي و نظام تدابير حفاظتي اين آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تاييد پايبندي آن کشور به تعهدات خود در قبال اين پيمان با هدف جلوگيري از تبديل مصارف صلح آميز انرژي هسته اي به استفاده در سلاح هاي هسته اي يا ابزارهاي انفجاري هسته اي صورت مي گيرد. روند تدابير حفاظتي مذکور در اين ماده بايد در خصوص تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير، اعم از توليد، فرآوري يا استفاده از آن در هرگونه تأسيسات هسته اي يا خارج از چنين تأسيساتي اجرا شود. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده، مي بايد روي تمام مواد اصلي يا مواد مخصوص شکافت پذير که در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در قلمرو چنين دولتي، در حوزه قضايي آن، يا تحت کاربري آن در هر نقطه ديگر انجام مي پذيرد اعمال شود.
2. هر دولت وارد شده در اين پيمان متعهد مي شود (الف) ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير، يا (ب) تجهيزات يا موادي که مشخصاً براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد مخصوص شکافت پذير طراحي يا آماده شده است، را در اختيار هيچ دولت فاقد سلاح هاي هسته اي (حتي) به منظور استفاده در مقاصد صلح آميز قرار ندهد، مگر اين که ماده ي اصلي يا ماده ي مخصوص شکافت پذير به طور قطع مشمول تدابير حفاظتي مقرر شده در اين ماده قرار گيرد.
3. تدابير حفاظتي مقرر در اين ماده بايد به گونه اي به مرحله ي اجرا گذاشته شود که با ماده ي 4 اين پيمان در تطابق کامل باشد و از ايجاد مانع بر سر راه توسعه ي تکنولوژيکي يا اقتصادي همپيمانان در استفاده ي صلح آميز از انرژي هسته اي احتراز ورزد. اين امر، شامل تبادل بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات براي فرآوري، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي مقاصد صلح آميز، در مطابقت با شرايط اين ماده و اصل تدابير حفاظتي که در مقدمه ي اين پيمان مشخص شده، خواهد بود.
[تصویر:  1632483110326114142181443010723513209255175.jpg]
4. دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي در اين پيمان بايد به منظور انجام تعهدات خود در قبال اين ماده به طور انفرادي يا همراه با ساير دولت ها در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقتنامه هايي منعقد کنند. مذاکره به منظور حصول چنين موافقتنامه هايي بايد ظرف مدت 180 روز از وارد اجرايي شدن اين پيمان، آغاز شود. در خصوص دولت هايي که اسناد پيوستن و يا تصويب الحاق خود به پيمان را بعد از دوره ي 180 روزه تسليم کنند، مذاکره براي حصول چنين توافقي نمي تواند ديرتر از تاريخ تسليم اسناد آغاز شود و اجراي مفاد اين توافقات نمي تواند ديرتر از 18 ماه از تاريخ آغاز مذاکرات باشد.
ماده 41. هيچ نکته اي در اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود که حق مسلم همپيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را تحت تأثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد 1 و 2 اين پيمان باشد.

2. در تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات تکنولوژيکي براي مقاصد صلح آميز، استفاده از انرژي هسته اي در حداکثر شکل، تمام همپيمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهيل در انجام آن مي شوند. همپيماناني که توان چنين اقدامي را دارند همچنين بايد به شکل انفرادي يا همراه با ديگر دولت ها يا سازمان هاي بين المللي براي توسعه ي بيشتر استفاده از اشکال صلح آميز انرژي هسته اي، خصوصاً در قلمرو دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي که وارد اين پيمان شده اند، مشارکت ورزند. اين مشارکت با عطف توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، انجام ميپذيرد.
ماده 5


تمام همپيمانان متعهد مي شوند تمهيدات لازم را اتخاذ کنند تا در مطابقت با اين پيمان، تحت نظارت مناسب بين المللي و در چارچوب روال هاي بين المللي مقتضي، از دسترسي تمام دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان به مزاياي بالقوه ي حاصله از انجام هرگونه انفجارهاي صلح آميز هسته اي، حصول اطمينان کنند. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض انجام گيرد و هزينه ي مالي آن براي چنين دولت هايي، در پايين ترين حد ممکن خواهد بود و شامل هزينه ي تحقيقات و توسعه نمي شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان بايد بتوانند در چارچوب يک توافق يا توافقات خاص بين المللي و از مجراي يک نهاد مناسب بين المللي که دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي نمايندگان کافي در آن داشته باشند، به اين مزايا دست يابند. مذاکرات در اين زمينه بايد پس از اجرايي شدن اين پيمان، در نزديک ترين زمان ممکن آغاز شود. دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي وارده در اين پيمان که چنين تمايلي داشته باشند، همچنين مي توانند از طريق توافقات دوجانبه به اين مزايا دست يابند.

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 24
کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...


مطالب تصادفی

  • چهار خاصیت اساسی عدسی محدب

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فیزیک هسته ای" می باشد